Login

Sign Up

SIGN UP

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
First Name
Last Name
Email
Phone
Username
password
Confirm password
* Creating an account means you're okay with our Privacy policy , Return and cancellation term , Distance Sales Agreement and Personal data protection.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
[nextend_social_login]

Already a member?

Login

Distance Sales Agreement

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticari Unvan  :Dapinu Turizm Seyahat Acentası (Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır)

Adres               : Çağlayan Mah. 2049 Sk. Kaplan Apt.Sit. No:1/6 Muratpaşa/Antalya

Telefon            : 0242 323 2727

Faks                 : 0242 323 2728

E-posta          : [email protected]

 

 1. ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ünvanı / Adı Soyadı

Ürün Teslimat Adresi

Fatura Teslimat Adresi

Telefon

E-posta

 

Kredi kartı / banka kartı sahibi ile bilet konusu hizmeti alacak kişinin ayrı kişiler olması durumunda; hem bilet bedelinin ödendiği kredi kartının sahibi olan kişi hem de hizmeti alacak kişi bu sözleşmenin alıcı tarafıdır. İş bu sözleşmeye göre her iki kişi de alıcı sıfatını kazanarak bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri yerine getireceğini beyan ve taahhüt eder.

Alıcı verdiği bilgilerin doğruluğunu, verilen hizmet sırasında işbu sözleşmede belirtilen tüm kurallara uyacağını ve bu sözleşmenin tüm edimlerini yerine getireceğini beyan ve taahhüt eder.

 

 1. KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, www.dapinutour.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ALICI’ya yaptığı, yolcu taşıma bileti satışı, otel hizmeti satışı tur ya da diğer turizm hizmetleri ile ilgili ALICI’ya verdiği hizmetler ile ilgili usul ve esasların belirlenmesidir. Bu hususta 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun (“Kanun”) ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri referans alınmıştır.

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

İşbu sözleşme konusu hizmetler, yolcu taşıma bileti satışı, otel hizmeti satışı tur ya da diğer turizm hizmetleri konulu internet sitesi üzerinden yolcu taşıma bileti satışı, otel hizmeti satışı tur ya da diğer turizm hizmetlerin verilmesidir. Bu hususta 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun (“Kanun”) ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri referans alınmıştır.

SATICI ile ALICI arasında yapılan işbu sözleşme uyarınca SATICI, ALICI ile paylaştığı ayrıntılı tur programında belirtilen turistik gezi ile ilgili olarak turda yer alan hizmetleri sağlamayı, ALICI ise işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Ayrıntılı tur programında SATICI tarafından verilecek hizmetin başlıca noktaları, turun hareket ve dönüş saat ve tarihleri, ziyaret güzergahları, ulaşım araçları, cinsleri ve sınıfı, verilen yemek öğün sayısı, rehber ve danışmanlık hizmetleriyle diğer hizmet ve bilgiler verilir. Tur tutarı, bu tutara dahil olan ve olmayan hizmetler net olarak belirtilir.

Ayrıntılı tur programı ve tur kayıt formları işbu sözleşmenin ayrılmaz birer parçalarıdır ve ALICI işbu hizmet satış sözleşmesini imzalayarak bunu kabul etmiş olur.

SATICI ayrıntılı tur programında belirtilen otelleri, restoranları belirtilen kategori içerisinde kalmak kaydıyla tur başlamadan önce, gezilecek yerlerin sıralarını ve zamanlarını tur başlamadan önce veya tur sırasında gerekli gördüğü takdirde ALICI’nın avantajına olacak şekilde değiştirebilir.

Bilet; satıcının isim, unvan, açık adres, telefon, internet erişim bilgilerini, MERSIS numarasını, sözleşme konusu hizmetin temel niteliklerini, satış bedeli, ödeme şekli, biniş yeri, varış yeri, seyahat tarihi, hareket saati, satıcının internet sitesindeki siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır. Bilet, alıcının elektronik posta adresine de gönderilmektedir. Alıcı internet sitesi üzerinden işbu sözleşmede belirtilen bilet siparişini sonlandırdığı anda sözleşme konusu bileti TESLİM ALMIŞ sayılır. Teslimle birlikte sözleşmede bulunan kurallara uyacağını ve edimlerini yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

 

 1. ALICININ TAAHHÜT VE SORUMLULUĞU

Alıcı, işbu sözleşme konusu yolcu taşıma biletinin temel nitelikleri, yolcu taşıma kuralları, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat ile otel hizmeti kuralları tur ya da diğer turizm hizmetleri kurallarına ilişkin tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğu yönünde elektronik ortamda gerekli teyidi verir. Alıcı, bileti, otel hizmetini, turu ya da diğer turizm hizmetlerini aldığı anda işbu sözleşmeyi ve yolcu taşıma kurallarını, otel hizmeti kuralları tur ya da diğer turizm hizmetleri kurallarını okuduğunu, sözleşmede bulunan tüm kurallara uyacağını, tüm edimlerini yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiş olur.

Alıcı, iş bu sözleşmede belirtilen kurallara uymaması ve edimlerini sözleşmede belirtilen kurallara uygun olarak yerine getirmemesi durumunda, satıcının, tüm hakları saklı olarak işbu sözleşmeyi hiçbir ihtara gerek olmaksızın derhal feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder.

Alıcının, iş bu sözleşmeye uymamasından kaynaklanan tüm zararları alıcının kendisine aittir. 

İşbu sözleşme doğrultusunda satın alınan biletler, otel hizmeti, tur ya da diğer turizm hizmetleri yalnızca bilette, otel hizmetinde, tur ya da diğer turizm hizmetlerinde adı geçen kişinin emrinedir ve şahsen kullanılabilir. Alıcı, internet sitesine girdiği bilgilerin doğruluğunu ve bilette, otel hizmetinde, tur ya da diğer turizm hizmetlerinde adı geçen kişi tarafından kullanılmak üzere bilet satın aldığını kabul ve taahhüt eder. Bilette, otel hizmetinde, tur ya da diğer turizm hizmetlerinde adı geçen kişi ile hizmeti almak isteyen kişinin farklı olduğu tespit edilirse, satıcının işbu sözleşmeden doğan hiçbir sorumluluğu kalmadığını ve işbu sözleşmeyi hiçbir ihtara gerek olmadan feshedebileceğini alıcı, kabul ve taahhüt eder.

 

 1. ÖDEME KOŞULLARI

Bir rezervasyon ve satış, işbu sözleşmenin ve SATICItarafından ALICIYA sunulan ayrıntılı tur programı ve tur kayıt formlarının ALICI tarafından okunması, doldurulması, imzalanması, ön ödemenin zamanında yapılması ve SATICI yetkilisinin onaylamasıyla ile gerçeklik ve kesinlik kazanır.

Birden fazla kişi ya da grup adına rezervasyon yaptıran ALICI, işbu sözleşme koşullarını, ayrıntılı tur programı ve tur kayıt formlarındaki bilgileri ve içerikleri adına rezervasyon yaptırdığı diğer kişilere tam olarak bildirmekten ve onların onaylarını almaktan sorumludur. Diğer kişilerin sorumluluk ve yükümlülüklerini bildikleri kabul edilir. Diğer kişilerin bu eksikliklerinden doğan anlaşmazlıklardan sorumlu ALICI’dır, SATICI hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 Ön ödeme, ara ödeme ve son ödemelerin tarihleri, tutarları, ödeme imkânları ve gecikme cezaları her ayrıntılı tur programında, ayrı ayrı belirtilir.

ALICI’nin banka aracılığıyla yapacağı her ödemedeki banka masrafları ALICI’ya aittir. SATICI hesabına yapılacak ödeme, net tutar olmalıdır.

Ön ödemenin yapıldığı tarihten turun hareket tarihine kadar gerçekleşebilecek yakıt, havaalanı vergisi, KDV, gidilecek ülke ve şehirlerdeki özel vergiler ile turizm hizmetlerini ilgilendiren her türlü ücret, harç ve vergilerdeki değişiklikler tur ücretlerine yansıtılır.

 1. CAYMA HAKKI

Yönetmeliğin “Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri” ni düzenleyen “Üçüncü Bölüm” başlığı altında yazılı maddelerinin, “Yolcu Taşıma Hizmetleri” ne uygulanmaması sebebi ile; ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

 

 1. İADE & İPTAL KOŞULLARI VE GENEL KURALLAR

SATICI, ALICI’nın belirtilen tarihlerde ödeme yapmaması durumunda ödemelerdeki gecikmelerde mecbur kalmadığı hallerde gecikme faizi uygulamaz. Ancak ALICI ayrıntılı tur programında aksi belirtilmediği sürece turun hareket tarihinden en geç 15 gün öncesine kadar ödemelerini tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde SATICI işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak iptal etme hakkını saklı tutar.

SATICI, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal veya tehir edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

Nedeni ne olursa olsun ALICI tarafından yapılacak herhangi bir iptalde ALICI, tur ücretinin bakiyesinin tamamını ödemeyi taahhüt eder ve o ana kadar yapmış olduğu ödeme iade edilmez.

ALICI satın aldığı turu şehir içi günlük turlarda 3 gün öncesine, yurt içi turlarda 20 gün öncesine kadar, yurt dışı turlarda 30 gün öncesine kadar bir başkasına devredebilir. SATICI bu sürenin ALICI lehine uzaması için elinden gelen gayreti göstereceğini taahhüt eder. Devir alan kişi, bakiyeden, devir alınmasıyla doğabilecek masraflardan devir edenle birlikte müteselsilden sorumludur. Devir alan kişinin işbu satış sözleşmesi ve formlarda imzası olmasa bile işbu sözleşme hükümleri ile bağlıdır.

Zamanında vize alınamaması durumunda tur iptal koşulları işbu sözleşme maddelerinde belirtilmiştir. Zamanında başvuru ve konsoloslukların talep ettikleri belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak sunmak ALICI’nın sorumluluğu altındadır. Vize alınamamasından ALICI, SATICI’yı hiçbir şekilde sorumlu tutamaz.

 

 1. ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER VE BUNLARDAN KAYNAKLANAN TUR İPTALLERİ:

 Doğal afetler (deprem, sel, yangın, tayfun, heyelan…vb), olağanüstü haller (savaş, terör..vb), halk hareketleri (grev, yürüyüş, yol kapatılması…vb), sağlık sorunları ( salgın hastalık, karantina…vb), olağanüstü hava muhalefetleri ( şiddetli kar yağışı ve tipi, sis, şiddetli fırtına, yıldırım düşmesi), devletlerarası diplomatik sorun ve gerginliklerden oluşan seyahat uyarı ve kısıtlamaları, ulaşım şirketlerinden ve/veya rezervasyon yapılan otellerden herhangi birinin tasfiyesi, iflası, planlanan konser ve etkinliklerin bu sebeplerden dolayı iptali gibi özel kısıtlamalar ve bunlar dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir diğer sebepten, doğrudan veya dolaylı olarak SATICI’nın kusuru bulunmayan veya öngörülemeyecek her türlü olumsuzluğun yaratacağı sonuçlardan doğan hiçbir zarar veya ziyandan SATICI sorumlu olamayacağı gibi, SATICI bu sebeplerden ötürü yükümlülüklerini ifa edememesinden veya yükümlülüklerinin ifasındaki aksaklıklardan sorumlu tutulamaz ve SATICI’nın maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez. SATICI bu sebeplerden dolayı turda değişiklik yapabilir veya turu iptal edebilir.

SATICI ile her türlü ulaşım araçları arasında yapılan anlaşmaların aksine bu araçların gecikmelerinden, arızalanmalarından, kaza yapmalarından, sürücülerinin şahsi kusurlarından SATICI sorumlu tutulamaz ve SATICI’ya maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez. Uçak saatlerinde meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik, rötar veya iptalden SATICI sorumlu tutulamaz. ALICI, uluslararası havacılık kuralları çerçevesinde havayolu şirketi tarafından uçuşlarda her türlü değişiklik ve düzenleme yapılabileceğini kabul ve ikrar eder.

 

10.SATICI VE MÜŞTERİ’ NİN KUSURLARI

Zamanında yapılmayan ödemelerden SATICI’ya zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırılmayan belgelerden doğabilecek tüm sonuçlardan ALICI sorumludur, SATICI sorumlu tutulamaz. Bu durumda SATICI, işbu sözleşmeyi ve ALICI’nın tura katılımını iptal etme hakkını saklı tutar.

ALICI, SATICI’ya sunduğu bilgi ve belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu taahhüt eder. SATICI, tur organizasyonlarında bu bilgi ve belgeleri baz alır. Bu belgelerin yanlış veya eksik olması, kaybolması, ALICI’nın herhangi bir sebeple yurt dışına çıkışının adli merciler veya kolluk kuvvetlerince engellenmesi, yasaklanması, ALICI’nın bu sebeplerle havalimanında tutulması, yurt dışında gezi süresinde veya sınırlarda tutuklanması, gözaltına alınması durumundan ALICIsorumludur ve ücret iadesi veya tazminat talebinde bulunamaz.

ALICI, turun başlangıç noktasına geç kalmasıyla uçağı kaçırmasından, tur sırasında kendisinden kaynaklanan sebeplerle buluşma ve hareket noktasına geç kalarak turu kaçırmasından sorumludur. ALICI, bu sebeplerden dolayı hiçbir şekilde SATICI sorumlu tutamaz, iade veya tazminat talebinde bulunamaz.

ALICI’nın kişisel sorun veya mazeretleri sebebiyle turu yarıda keserek turdan ayrılmasından dolayı SATICI sorumlu değildir ve ücret iadesi yapılmaz.

ALICIkendi sağlık problemlerinden dolayı SATICI’yı sorumlu tutamaz. Turun sağlık ve saçları durumuna uygunluğunu değerlendirmekten kendisi sorumludur.

Otel, hizmet sunulan mekan ve araçlara ALICI’dan gelen maddi hasar ve zararlardan ALICI sorumludur, SATICI hiçbir şekilde sorumlu tutamaz.

Tur ücretine dahil olmayan ekstra bagaj ücretleri, tur ücretine dahil olmayan valiz taşımalarından ALICIsorumludur. Havaalanlarında sorulan bagajla ilgili sorulardan, bagajın muhteviyatından, kabin içi bagajın muhteviyatındanALICIsorumludur.

Bagajın havaalanlarında hasara uğraması veya kaybolmasından SATICI sorumlu değildir.

Ayrıntılı tur programında belirtilen tur ücretine dahil olmayan her türlü harcama ALICI’ya aittir ve ödemekle yükümlüdür.

ALICI tur süresince yanında bulundurduğu veya tur sırasında satın aldığı her türlü kıymetli evrak ve eşyasından sorumludur. Bunların kaybolmasından dolayı SATICI’yısorumlu tutamaz.

Tur liderleri turun akışı ile ilgili bilgilendirmeleri açıkça yapmakla yükümlüdürler. Tur sırasında yapılan genel duyuruları duymamaktan, unutmaktan ya da bilinçli olarak uymamaktan kaynaklanan sorunlardan ALICI sorumludur.

ALICI, tur ve programla ilgili kurallara, bulunulan ülkenin ve mekânların kurallarına uymayı, turdaki diğer kişilerin her türlü haklarına saygı göstermeyi peşinen kabullenir. Bunlara uymamaktan kaynaklanan sorun ve zararlardan ALICI, SATICI’ya ve diğer ALICI’lara karşı sorumludur.

 

11.REZERVASYON, BİLET VE TAŞIMA KURALLARI:

1 – Biletler şahsa ait olup başkasına devredilemez.

2 – Tarifeli kalkış saatinden sonra rezervasyon değişikliği yapılmaz, bilet iptal edilmez, ücret iadesi yapılmaz.

3 – ALICI, satın almak için kullanılan kredi kartını check-in sırasında (biniş kartı alınırken limanda) yetkililere ibraz etmek zorundadır.

4 – Açık tarihli biletler kesildiği yıl için geçerlidir.

5 – ALICI, uçak içi nizama ve pilotun talimatlarına uymayı kabul eder.

6 – ALICI’nın, uçağın kalkış zamanından en az 2 saat önce mutlaka havalimanda hazır bulunulması gerekmektedir.

7 – Satıcı sefer programında her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

8 – Taşımalarla ilgili her türlü anlaşmazlık, mer’i tarife şartları ve Türk Kanun ve Mevzuatlarına göre Antalya Mahkemelerinde çözümlenir.

9 – Kötü hava şartları, satıcının kontrolü dışında gelişen sorunlar sebebiyle seferler durdurulabilir, değiştirilebilir veya sefer süreleri uzatılabilir. Satıcının kontrolü dışında kalan bu ve benzeri gecikme ve iptallerden doğabilecek ulaşım, konaklama ve yiyecek giderleri de dâhil olmak üzere hiçbir masraf veya olumsuzluğun sorumluluğu satıcıya ait değildir.

10 – Hamilelik dönemi altı ayı geçmiş bayanların kendi güvenlikleri sebebiyle uçaklarımızda seyahat etmelerine izin verilmez.

11 – Satıcının kusuru ve ihmalinden kaynaklandığı, Antalya’da kurulu adli mahkemelerce ispat edilmediği takdirde, herhangi bir yaralanma veya ölümden araçlara, valizlere veya kişisel eşyalara gelebilecek hasar veya kayıplardan dolayı satıcı sorumluluk kabul etmez. Yaralanma, ölüm, kayıp veya zarar; terör, ayaklanma, iç savaş, doğal afet, kötü hava şartlarına veya tamamen üçüncü şahıslar tarafından kötü niyetli hareketlere bağlı sebeplerle oluştuğu takdirde satıcı sorumluluk kabul etmez.

12 – Uçaklarda kaybolan ALICI eşyalarından dolayı taşıyıcı sorumlu tutulamaz.

13 – Bilet ücreti, sadece kalkış havalimanı ile varış havalimanı arasındaki taşıma karşılığıdır. Biletler sadece üzerinde belirtilen güzergâhla ilgili kullanılabilir. Biletler üzerindeki güzergâhlar kesinlikle değiştirilemez. Satıcı tarafından ek ücret alınmamışsa sunulan diğer hiçbir hizmeti kapsamaz.

14 – Ücretin ilan edildiği para biriminden başka bir para birimi ile ödenmesi halinde, elektronik biletin satın alındığı andaki Merkez Bankası Döviz Alış Kuru üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

15 – Uçak içerisinde belirli bir koltuk numarası garantisi verilmez.

16 – ALICI’ların, biniş ve inişlerde kapı tam olarak açılıp uçak personeli biniş veya iniş onayını vermeden ve gerekli güvenlik önlemleri alınmadan uçağa binmesi ve uçaktan inmesi tehlikeli ve yasaktır.

17 – ALICI, uçak içerisinde, uçağı veya herhangi bir kişiyi veya malı tehlikeye düşürecek şekilde davranışta bulunursa veya uçak personelinin görevlerini yapmasını engellerse veya uçak personeli talimatlarına uymazsa veya diğer yolcuların makul itirazlarına sebebiyet verirse, satıcı, yolcuyu zapt etmek de dahil olmak üzere, böyle bir davranışın devamını önlemek için gerekli gördüğü tedbirleri alabilir.

18 – ALICI’ların, kalkış ve iniş manevraları sırasında yerlerinden kalkmamaları gereklidir. Seyir sırasında anonslarla duyurulan uyarılara ALICI’ların uyması gereklidir. Bu kurallara uyulmamasının doğurabileceği yaralanma ve maddi zararlardan satıcı sorumlu tutulamaz.

19 – Satıcı, bagaj içindeki kırılabilir ve bozulabilir maddelerin, paranın, mücevherin, değerli madenlerin, gümüş eşyanın, senetlerin veya diğer ticari değerli kâğıtların, pasaport ve diğer hüviyetlerin veya örneklerinin uğradığı zarardan sorumlu olmayacaktır.

20 – Yaşı, akli veya fiziki durumu kendisine tehlike veya risk yaratmakta olan bir yolcu taşınmasında yukarıdaki belirtilen bu durumlara bağlı olarak veya bu durumların ağırlaşması neticesi bu ALICI’nıın ölümü dahil herhangi bir hastalığından, yaralanmasından veya maluliyetinden satıcı sorumlu olmayacaktır.

21 – Havalimanlarında check-in işlemlerinizi kolaylaştırması için, lütfen online biletinizin yazıcı çıktısını almayı unutmayınız.

22 – Türkiye’ye girişine izin verilmeyen tek yön biletli ALICI’lar zorunlu dönüş yolculukları için yeni bilet satın almak zorundadırlar.

 

12.TAŞIMANIN REDDİ VE SINIRLANDIRILMASI

Satıcı; güvenlik nedenleriyle veya takdir yetkisini kullanarak aşağıdaki ve benzeri hallerde ALICI ve/ veya ALICI Bagajını taşımayı reddedebilir:

     – ALICI davranışı, yaşı veya akli veya fiziki durumu,

     – Satıcının özel yardımını gerektirmekteyse,

     – Rahatsızlığa ve diğer yolcuların itirazlarına neden olursa veya diğer kişilere veya mallara herhangi bir risk veya tehlike arz ediyorsa,

     – ALICI’nın satıcının talimatlarına uymaması böyle bir reddi gerekli kılıyorsa,

     – ALICIgüvenlik kontrolünü reddetmişse,

     – ALICI’ların sarhoşluk veren maddeler ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında olması durumunda, diğer yolcuların ve seyrin güvenliğini ve konforunu etkileyecek halde biniş terminaline gelmeleri durumunda,

 Taşınması reddedilen ALICI’lara satıcı tarafından bilet bedeli iade edilmeyecek ve herhangi bir surette tazminat ödenmeyecektir.

 

13.BAGAJ OLARAK KABUL EDİLMEYEN MADDELER:

1 – Avcılık ve spor amaçları dışında kullanılan ateşli silahların ve mühimmatın bagaj olarak taşınması yasaktır. Avcılık ve spor amaçlı ateşli silahlar ve mühimmat taşıyıcı kurallarına uygun olduğu ölçüde kayıtlı bagaj olarak kabul edilebilir. Ateşli silahlar emniyeti kapalı mühimmatsız ve uygun şekilde paketlenmiş olmalıdır.

2 – Satıcı; boyutu, şekli, ağırlığı ve niteliği nedeniyle herhangi bir nesneyi bagaj olarak taşımayı reddedebilir.

3 – Normal ihtimamla güvenli taşımayı temin edecek şekilde çanta ve bavullara veya diğer uygun kaplara konulmadığı takdirde satıcı, bagajı taşımayı reddedebilir.

4 – Varış havalimanında yolcular bagajların tamamı uçaktan indirildikten sonra bagajlarını teslim alabilirler.

5 – Uyuşturucu gibi yasak maddeler kesinlikle taşınmaz. Taşındığı tespit edilmesi halinde sorumluluk tamamen taşıyana aittir.

 

14.HAYVANLARIN TAŞINMASI

1 – Geçerli aşı ve sağlık sertifikasına, giriş izinlerine ve istenen diğer belgeleri haiz olan köpek (Amerikan pitbullterrier, Amerikan staffordshireterrier, bullterrier, staffordshirebullterrier, japanese tosa, dogoargentino, doberman, rottweiler gibi tehlike arz eden köpekler hariç) ve kedi gibi hayvanlar satıcı ile önceden mutabık kalınmak şartıyla taşıma için kabul edilebilir.

2 – Hayvan taşımasının kabulü yolcunun bu hayvana ilişkin tüm sorumluluğu yüklenmesine bağlıdır. Hayvanın ülkeye girişine veya oradan geçişine izin verilmemesi nedeniyle bu hayvanın ölümünden, hastalanmasından, gecikmesinden veya kaybından ya da yaralanmasından veya bu sebeplerle oluşabilecek maddi manevi masraf ve zararlardan satıcı sorumlu olmayacaktır.

 

15.YOLCULUĞUN İPTALİ VE ÜCRET İADE ŞARTLARI:

1 – İşbu sözleşmeye göre satın alınan hizmetlerin hiçbir şekilde iadesi veya değiştirilmesi satıcıdan talep edilemez. Alıcı işbu sözleşmeye göre satın aldığı hizmeti satış onayından sonra hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini ve iade talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

2 – Yetkili makamlarca uçağa binmesine izin verilmeyen veya vize işlemlerinden dolayı seyahat edemeyen ALICI’ya bilet ücreti iadesi yapılmaz.

 

16.İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI:

1 – İşbu sözleşme konusu internet sitesinin her hakkı ve tasarruf yetkisi SATICI’ya ait olup, siteye giren ve kullanan kişi sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş sayılır. SATICI sözleşme şartları da dahil olmak üzere site üzerindeki herhangi bir bilgiyi değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayımlandığı an yürürlüğe girer.

2 – Rezervasyon ve bilet koşulları sitemizde yayımlanmaktadır.

3 – İnternet sitesi üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür. SATICI link verilen sitedeki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sitelerin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

 

 17.GİZLİLİK

Madde 17.1 Gizlilik Politikası

SATICI ‘ya iletilen kişisel bilgiler, Gizlilik Politikası bölümünde ifade edilen koşullar kapsamında kullanılmaktadır.

Madde 17.2 Gizlilik Prosedürü

Kişisel bilgiler başlığı altında SATICI’nın yükümlülükleri ve ilkeleri hakkında bilgi verilmektedir. SATICI, ilgili kuralların tümüyle eksiksiz bir şekilde yerine getirileceğini teyit etmektedir. Böylelikle, aşağıda belirtilen kişisel bilgi toplama ilkelerine bağlı olarak, toplanan her türlü bilginin, ekibimizce alınan sıkı güvenlik ve gizlilik önlemleri altında saklanması hususunda özen gösterilmektedir. Web sitemiz, gizlilik konusunda yeterince duyarlı olduğunu gösterebilen ve standartlarımıza uygun olan sitelere bağlantılar içermektedir. Ancak bu tür sitelerin içeriğinden ya da gizlilik uygulamalarından SATICI’nın herhangi bir sorumluğu bulunmamaktadır. 

Madde 17.3 Kişisel Bilgi Toplama Prosedürü

Alıcı, Web sitemiz aracılığı ile edinilen bilgilerinin; yaptığı işlemlerin güvenliği ve doğruluğunun tespiti ile SATICI’nınyanı sıra, bağlantılı şirketler, ortaklar, acenteler için de kullanılmasını kabul etmiş bulunmaktadır. Ad, soyad, kimlik belge numarası, adres, kredi/banka kart numaraları, son kullanma tarihi, güvenlik numarası, pasaport numarası, milliyet gibi bilgileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayıp, istemiş olduğu ürün ya da hizmetimize göre değişebilen bir takım kişisel bilgilerin verilmesi zorunludur. Satıcıya işlemleri sürdürebilmesi için gerekli olan bilgilerin sağlanamaması durumu, alıcıya verilmesi gereken hizmetin yerine getirilmesini engelleyebilir. Alıcıya ait bilgiler ancak belirtilmekte olan amaçlarla kullanılabilir:

     – Rezervasyon ve satışın işleme konulması ve alıcı hesabının yönetilmesi.

     – Hizmetlerin ve ilgili ürünlerin pazarlanması.

     – İşlemlerle ilgili istatistiklerin yapılabilmesi. 

     – Alıcı ile olan bağlantının devamını sağlayabilmek için bağlantı listelerinin oluşturulması,

     – Site kullanımı ile ilgili ticari istatistik ve analizlerin bir araya getirilmesi.

     – Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması.

Satıcıya bilgi gönderiminde bulunulan formlar ileti esnasında SSL teknolojisi ile korunmaktadır. Veri, satıcıya ulaştıktan sonra da satıcı için her zaman esas olan sıkı güvenlik ve gizlilik standartlarında korunmaktadır.

SSL şifreli ileti hizmetinden faydalanabilmek için, tarayıcının SSL’i destekliyor olması ve SSL seçeneğinin aktif hale getirilmiş olması gerekmektedir. Alıcı tarafından girilmiş olan veriler, işlemler ve hukuki gereklilikler süresince satıcı tarafından saklanmaktadır. Site, sürekli olarak geliştirmekte olup, veri kullanımı ile ilgili de gelişmeler olmaktadır. Her türlü gelişme internet sitesinde “Gizlilik Şartları” başlığı altında bildirilecektir. 

Madde 17.4 Rezervasyon Kayıtlarınızın Gizliliği

Rezervasyon yaptırıldığı zaman, alıcıya bir rezervasyon kodu (PNR) verilecektir. Bu rezervasyon kodunun her zaman gizli tutulması gereklidir. Alıcıya verilen rezervasyon kodu gizli tutulmadığı takdirde, başkaları tarafından rezervasyon bilgilerine ulaşabilir. Birden fazla kişiyle seyahat etmek üzere grup rezervasyonu yaptırıldığı takdirde aynı rezervasyon kodu gruptaki diğer kişilerin biletleri üzerinde de yer alacaktır. Şayet bu kişilerin kişisel rezervasyon bilgilerine ulaşmaları istenmiyorsa, ayrı bir rezervasyon yaptırma seçeneğini de dikkate alınabilir. Rezervasyon kodunun gizli tutulmamasından kaynaklanan her türlü sorumluluk alıcıya ait olup, 3. kişilerin rezervasyon koduna ulaşmasından dolayı SATICI’nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Madde 17.5Kredi Kartı / Banka Kartı Gizliliği

ALICI, kredi kartı bilgilerini başkalarıyla paylaşmamalıdır. ALICI, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, kredi kartı bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından SATICI’nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul eder. ALICI, kredi kartı bilgilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı SATICI’nın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, ihmal ve kusuru sebebiyle SATICI’nın bir zarara uğraması halinde uğranılan zararı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

 

 1. YETKİLİ ve GÖREVLİ MAHKEME, UYGULANACAK HUKUK

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanır.

İhtilafların çözümünde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu satış sözleşmesi, ayrıntılı tur programı formu ve tur kayıt formlarından doğabilecek tüm ihtilaflarda SATICI kayıtları kesin delil sayılacaktır.

 

19.DEĞİŞİKLİK

SATICI, gerekli gördüğünde bu kurallarının bir kısmını veya tamamını değiştirebilir.

 

 1. HÜKÜM

Satın alma işleminin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. İşbu 20 maddeden oluşan sözleşmede yer alan herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamayacak olması, sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

 

 

Distance Sales Agreement

 

 1. INFORMATION ABOUT THE SELLER

Business Name: Dapinu Tourism Travel Agency (hereinafter referred to as the “SELLER”)

Address: Çağlayan Mah. 2049 Sk. Kaplan Apt.Sit. No:1/6 Muratpaşa/Antalya

Phone: 0242 323 2727

Fax: 0242 323 2728

Email: [email protected]

 

 1. INFORMATION ABOUT THE BUYER

Title/Name Surname

Delivery Address

Invoice Delivery Address

Phone

Email

 

In case the credit card/bank card holder and the person who will receive the ticket services are different individuals, both the person who owns the credit card used for payment and the person who will receive the service are considered as the BUYER under this agreement. Both individuals declare and undertake to fulfill the rights and obligations arising from this agreement as buyers. The BUYER declares and undertakes that the information provided is accurate, and during the provision of the service, they will comply with all rules specified in this agreement and fulfill all obligations of this agreement.

 

 1. SUBJECT

The subject of this agreement is to determine the procedures and principles regarding the services provided by the SELLER to the BUYER electronically through the website www.dapinutour.com, including but not limited to the sale of passenger transportation tickets, hotel services, tours, and other tourism services. In this regard, the provisions of the Consumer Protection Law No. 4077 (“Law”) and the Distance Sales Regulation dated 27.11.2014 (“Regulation”) are referred to.

 

 1. SUBJECT OF THE AGREEMENT

The services subject to this agreement are the sale of passenger transportation tickets, hotel services, tours, or other tourism services through the website dedicated to passenger transportation ticket sales, hotel service sales, tours, or other tourism services. In this regard, the provisions of the Consumer Protection Law No. 4077 (“Law”) and the Distance Sales Regulation dated 27.11.2014 (“Regulation”) are referred to. According to this agreement made between the SELLER and the BUYER, the SELLER agrees to provide the services specified in the detailed tour program shared with the BUYER, regarding the tourist trip mentioned in the program. The main points of the services to be provided by the SELLER, the departure and return dates and times of the tour, the visiting routes, transportation vehicles, types and classes, the number of meal times, and other services and information are specified in detail. The tour price clearly indicates the services included and not included in this amount. The detailed tour program and tour registration forms are integral parts of this agreement, and the BUYER accepts this service sales agreement by signing it.

The SELLER may change the hotels and restaurants specified in the detailed tour program before the start of the tour, the sequence and times of the places to be visited, and if deemed necessary before or during the tour, in a way that will be advantageous for the BUYER.

The ticket includes the name, title, address, phone, internet access information, MERSIS number of the seller, basic qualifications of the service subject to the contract, selling price, payment method, boarding location, destination, travel date, departure time, and information available on the seller’s website at the time of ordering. The ticket is also sent to the buyer’s email address. The BUYER is considered to have RECEIVED the contract when the ticket order specified in this contract is completed. Together with the delivery, the BUYER is deemed to have accepted the rules in the contract and agreed to comply with them.

 

 1. BUYER’S COMMITMENTS AND RESPONSIBILITIES

The BUYER confirms in the electronic environment that they have read and informed about all the information regarding the basic qualifications of the passenger transportation ticket, passenger transportation rules, selling price, payment method, delivery, and hotel service rules, and other tourism service rules. By purchasing the ticket, hotel service, tour, or other tourism services, the BUYER acknowledges that they have read the contract and the rules of passenger transportation, hotel service, tour, or other tourism services, and agrees and undertakes to comply with all the rules specified in the contract and fulfill all obligations specified in the contract.

The BUYER accepts and undertakes that in case of non-compliance with the rules specified in this contract and failure to fulfill the obligations in accordance with the rules specified in this contract, the SELLER has the right to terminate this contract immediately without any notice.

The BUYER is responsible for all damages arising from their failure to comply with this contract. The tickets, hotel services, tours, or other tourism services purchased within the scope of this contract are only for the use of the person whose name is mentioned in the ticket, hotel service, tour, or other tourism services and can be used personally. The BUYER acknowledges and undertakes that the information entered on the website is accurate, and they have purchased the ticket for use by the person whose name is mentioned in the ticket, hotel service, tour, or other tourism services. If it is determined that the person using the service is different from the person mentioned in the ticket, hotel service, tour, or other tourism services, the BUYER agrees that the SELLER has no responsibility arising from this contract and has the right to terminate this contract without any notice.

 

 1. PAYMENT CONDITIONS

A reservation and sale become real and definitive with the reading, filling, signing of this contract by the BUYER, and the approval by the SELLER’s authorized person, in addition to reading and filling out the detailed tour program and tour registration forms offered to the BUYER by the SELLER. The BUYER who makes a reservation on behalf of more than one person or group is responsible for informing other individuals on whose behalf the reservation is made fully about the terms and conditions of this contract, the information, and contents in the detailed tour program and tour registration forms, and obtaining their approvals. Other persons are deemed to know the responsibilities and obligations of the other individuals. The dates, amounts, payment options, and late penalties of advance payments, interim payments, and final payments are specified separately in each detailed tour program.

The buyer is responsible for all bank charges for payments made by the buyer through the bank. The payment to the SELLER’s account must be the net amount. Changes in fuel, airport taxes, VAT, special taxes in the countries and cities to be visited, and any changes in fees, duties, and taxes related to tourism services that may occur from the date of the advance payment to the departure date of the tour are reflected in the tour fees.

 

 1. RIGHT OF WITHDRAWAL

Due to the provisions of the Regulation and the fact that the articles regulating the “Use of the Right of Withdrawal and Obligations of the Parties” in the third part under the title “Yolcu Taşıma Hizmetleri” do not apply to the “Passenger Transportation Services”; the BUYER does not have the right of withdrawal.

 

 1. REFUND & CANCELLATION CONDITIONS AND GENERAL RULES

The SELLER will not apply late payment interest in case of non-payment by the BUYER on the specified dates when there is no obligation for the SELLER to do so. However, unless otherwise stated in the detailed tour program, the BUYER must complete their payments at the latest 15 days before the departure date of the tour. Otherwise, the S

 

ELLER reserves the right to unilaterally cancel this agreement.

The SELLER may cancel or postpone the trip due to reasons such as insufficient number of definite registrations equal to the required number of passengers, unfavorable weather conditions, roadblocks, strikes, terrorism, fog, war risk, unforeseeable technical issues, and all force majeure events. In such a case, the consumer has no right to compensation. In case of any cancellation by the BUYER for any reason, the BUYER undertakes to pay the remaining balance of the tour fee, and no refund will be made for the payments made until that moment.

The BUYER can transfer the purchased tour to another person until 3 days before city tours, 20 days before domestic tours, and 30 days before foreign tours. The SELLER undertakes to make efforts to extend this period in favor of the BUYER. The person taking over the transfer is jointly and severally liable with the transferor for the expenses that may arise from the transfer. Even if the person taking over the transfer does not have a signature on this sales contract and forms, they are bound by the provisions of this contract.

The cancellation conditions in case of failure to obtain a visa on time are specified in this contract. It is the responsibility of the BUYER to apply on time and to submit the required documents requested by the consulates on time and in full. The BUYER cannot hold the SELLER responsible for the failure to obtain a visa.

 

 1. MANDATORY CHANGES AND TOUR CANCELLATIONS DUE TO THESE CHANGES

The SELLER cannot be held responsible for any damage or loss arising from any negative consequences of any kind that may arise due to the BUYER for reasons such as natural disasters (earthquake, flood, fire, typhoon, landslide, etc.), force majeure (war, terrorism, etc.), public movements (strike, march, road closure, etc.), health problems (epidemic, quarantine, etc.), extraordinary weather conditions (heavy snowfall and blizzard, fog, severe storm, lightning), travel warnings and restrictions related to these due to diplomatic problems and tensions between states, liquidation of any of the transportation companies and/or hotels where reservations are made, bankruptcy, cancellation of planned concerts and events, as well as any other reason, directly or indirectly, for which the SELLER is not at fault and cannot be foreseen, and the SELLER cannot be held responsible for any material and moral responsibility. The SELLER may change or cancel the tour due to these reasons. The SELLER is not responsible for the delays, breakdowns, accidents, personal faults of the drivers of these vehicles, contrary to the agreements made with all kinds of transportation vehicles by the SELLER. The SELLER cannot be held responsible for delays, changes, or cancellations in flights in accordance with international aviation rules. The BUYER accepts and acknowledges that changes and arrangements can be made in flights by the airline within the framework of international aviation rules.

 

 1. FAULTS OF THE SELLER AND THE CUSTOMER

The BUYER is responsible for all consequences arising from payments not made on time and documents not delivered to the SELLER in a timely and complete manner, and the SELLER cannot be held responsible. In this case, the SELLER reserves the right to cancel this contract and the participation of the BUYER in the tour. The BUYER undertakes that the information and documents they provide to the SELLER are correct and complete. The SELLER relies on this information and documents in tour organizations. The SELLER cannot be held responsible for the loss of these documents, their incorrectness, or incompleteness, the prevention of the BUYER’s exit abroad by judicial authorities or law enforcement agencies for any reason, the prohibition, detention of the BUYER at the airport for these reasons, or the BUYER being held in a foreign country or at the borders for these reasons. The BUYER is responsible for any losses arising from personal problems or excuses of the BUYER for canceling the tour halfway and leaving the tour. The BUYER cannot hold the SELLER responsible for health problems. It is the responsibility of the BUYER to assess the suitability of the tour for health and hair conditions. The BUYER is responsible for material damage and losses caused by the BUYER to the hotels, venues, and vehicles where services are provided, and the SELLER cannot be held responsible in any way. The BUYER is responsible for extra baggage fees not included in the tour price and for non-included luggage transports, and the SELLER cannot be held responsible. The BUYER is responsible for questions about baggage, the contents of checked baggage, and the contents of cabin baggage at airports. The SELLER is not responsible for the damage or loss of baggage at airports. Any kind of expense not included in the tour price specified in the detailed tour program is the responsibility of the BUYER, and the BUYER is obliged to pay it. The BUYER is responsible for the valuable documents and items they carry with them during the tour or purchase during the tour. The SELLER cannot be held responsible for their loss. Tour leaders are obliged to clearly inform about the flow of the tour. The BUYER is responsible for problems arising from not hearing, forgetting, or deliberately not obeying general announcements made during the tour. The BUYER agrees in advance to comply with the rules of the tour, the rules of the country and venues, and to respect the rights of other individuals during the tour. The BUYER is responsible for problems and damages arising from not complying with them and cannot hold the SELLER responsible.

 

 

 

**RESERVATION, TICKET, AND CARRIAGE RULES:**

 1. Tickets are personal and cannot be transferred to others.
 2. Changes to reservations, ticket cancellations, and refunds are not allowed after the scheduled departure time.
 3. The BUYER must present the credit card used for the purchase during check-in (at the port when the boarding pass is obtained).
 4. Open-dated tickets are valid for the year they are issued.
 5. The BUYER agrees to comply with the in-flight rules and pilot instructions.
 6. The BUYER must be present at the airport at least 2 hours before the departure time.
 7. The Seller reserves the right to make any changes to the flight schedule.
 8. Any disputes related to transportation will be resolved in Antalya Courts according to legal tariff conditions and Turkish Laws.
 9. Flights may be stopped, changed, or delayed due to bad weather or problems beyond the Seller’s control. The Seller is not responsible for any expenses or inconveniences arising from such delays or cancellations, including transportation, accommodation, and food expenses.
 10. Females who are more than six months pregnant are not allowed to travel on our planes.
 11. The Seller is not responsible for injuries, deaths, damages, or losses to vehicles, luggage, or personal belongings unless proven to be caused by the Seller’s fault and negligence in Antalya courts. The Seller is not liable for injuries, deaths, losses, or damages caused by terrorism, riots, civil war, natural disasters, bad weather, or malicious actions by third parties.
 12. The carrier cannot be held responsible for the lost belongings of the BUYER on the planes.
 13. The ticket price covers only the transportation between the departure and arrival airports. Tickets can only be used for the specified route, and the routes on the tickets cannot be changed. Unless additional fees are charged by the Seller, other services are not included.
 14. If the ticket is paid in a currency other than the announced currency, the exchange rate will be based on the Central Bank Exchange Rate at the time of purchasing the electronic ticket.
 15. There is no guarantee for a specific seat number inside the plane.
 16. BUYERS should not board or disembark from the plane during takeoff and landing maneuvers until the door is fully open, and the aircraft personnel give boarding or disembarking approval, taking necessary security measures.
 17. If the BUYER behaves in a way that endangers the aircraft, any person, or property, hinders the duties of the aircraft personnel, disobeys the instructions of the aircraft personnel, or causes reasonable objections from other passengers, the Seller can take necessary measures, including restraining the passenger.
 18. BUYERS should remain in their seats during takeoff and landing maneuvers. They must comply with announcements during the flight. The Seller is not responsible for any injuries and material damages resulting from non-compliance with these rules.
 19. The Seller is not responsible for damage to fragile and perishable items, money, jewelry, precious metals, silverware, securities, or other commercially valuable papers in the baggage.
 20. The Seller is not responsible for any illness, injury, or disability resulting from the transportation of a passenger whose age, mental, or physical condition poses a risk to themselves.
 21. For the convenience of check-in procedures at airports, please remember to print the output of your online ticket.
 22. BUYERS with one-way tickets not permitted to enter Turkey must purchase new tickets for their compulsory return journeys.

 

**CARRIAGE REFUSAL AND LIMITATION:**

The Seller may refuse to transport the BUYER and/or the BUYER’s baggage for security reasons or at its discretion in cases such as the BUYER’s behavior, age, mental or physical condition, or if special assistance is required, causing discomfort or objections from other passengers, posing any risk or danger to persons or property, the BUYER not complying with the Seller’s instructions, refusing security control, or if the BUYER arrives at the boarding terminal under the influence of intoxicating substances and/or drugs in a manner that affects the safety and comfort of other passengers and the flight.

 

**ITEMS NOT ACCEPTED AS BAGGAGE:**

 1. The carriage of firearms and ammunition used for purposes other than hunting and sports is prohibited as baggage. Firearms and ammunition for hunting and sports can be accepted as registered baggage if they comply with the carrier’s rules. Firearms must be securely packaged without ammunition.
 2. The Seller may refuse to carry any object as baggage based on its size, shape, weight, and nature.
 3. Baggage must be placed in bags, suitcases, or other suitable containers to ensure safe transport, or the Seller may refuse to carry the baggage.
 4. Passengers can collect their baggage after all baggage has been unloaded from the aircraft at the destination airport.
 5. Prohibited substances such as drugs are strictly not allowed to be transported. In case of detection, the carrier will not be responsible, and the transporter will be fully responsible.

 

**TRANSPORTATION OF ANIMALS:**

 1. Dogs (excluding certain breeds) and cats with valid vaccinations and health certificates, entry permits, and other required documents can be accepted for transportation with the agreement of the Seller.
 2. The acceptance of animal transportation depends on the assumption of full responsibility by the passenger. The Seller is not responsible for the death, illness, delay, loss, injury, or any expenses and damages that may arise due to the refusal of entry or transit of the animal.

 

**CANCELLATION OF JOURNEY AND REFUND CONDITIONS:**

 1. The services purchased under this agreement cannot be refunded or changed in any way.
 2. No refund will be made for the ticket price for passengers who are not allowed to board the plane by the authorities or cannot travel due to visa procedures.

 

**WEBSITE USAGE TERMS:**

 1. The rights and authority of this website are owned by the SELLER, and anyone accessing and using the site is considered to have accepted the rules of use and the agreement. The SELLER reserves the right to change any information on the site, including the terms of the agreement. Changes take effect when published on the site.
 2. Reservation and ticket conditions are published on our website.
 3. Linking to other sites is possible on the website. The SELLER does not guarantee the accuracy of the information on linked sites and does not make any commitments. The user is responsible for any damages that may arise from using such sites.

 

**PRIVACY:**

*Article 17.1 Privacy Policy:* The personal information submitted to the SELLER is used under the conditions specified in the Privacy Policy section.

*Article 17.2 Privacy Procedure:* The obligations and principles of the SELLER regarding personal information are provided under the title of Personal Information. The SELLER confirms that all relevant rules will be fully implemented. Personal information is stored securely by our team under strict security and privacy measures. The site, which includes links to sites that can demonstrate sensitivity to privacy and comply with our standards, is continuously improving its data usage practices. However, the SELLER is not responsible for the content or privacy practices of such sites.

*Article 17.3 Personal Information Collection Procedure:* The BUYER agrees that the information obtained through our website can be used for the security and accuracy of the transactions performed, as well as for the SELLER, affiliated companies, partners, and agents. The provision of some personal information,

 

 including but not limited to, name, surname, identity document number, address, credit/bank card numbers, expiration date, security code, passport number, nationality, is mandatory depending on the product or service requested. Failure to provide the necessary information for the SELLER to carry out transactions may prevent the provision of the required service to the BUYER. The information provided by the BUYER can only be used for the following purposes:

   – Processing and managing the BUYER’s account.

   – Marketing of services and related products.

   – Conducting statistics related to transactions.

   – Creating contact lists to maintain contact with the BUYER.

   – Compiling commercial statistics and analyses related to site usage.

   – Authentication and registration creation.

   Forms for sending information to the SELLER are protected by SSL technology during transmission. Data, after reaching the SELLER, is always protected under strict security and privacy standards. To benefit from SSL encrypted messaging, the browser must support SSL and the SSL option must be enabled. The data entered by the BUYER, transactions, and legal requirements are stored by the SELLER. The site is constantly evolving, and there are ongoing developments regarding data usage. Any developments will be announced under the “Privacy Terms” heading on the website.

*Article 17.4 Privacy of Reservation Records:* When a reservation is made, the BUYER will be given a reservation code (PNR). This reservation code must always be kept confidential. If the reservation code is not kept confidential, others may access reservation information. If a group reservation is made for traveling with multiple people, the same reservation code will appear on the tickets of other people in the group. If it is not desired for these people to access each other’s personal reservation information, the option of making a separate reservation should be considered. The SELLER is not responsible for any liability arising from the non-confidentiality of the reservation code or the access of third parties to the reservation code.

*Article 17.5 Privacy of Credit Card / Debit Card:* The BUYER should not share credit card information with others. The BUYER acknowledges that they are solely and personally responsible for the security of this information and that the SELLER is in no way responsible for the use of credit card information by anyone other than themselves. The BUYER agrees that the SELLER is not responsible for any damages due to negligence or faults in keeping, using, or securing credit card information, and if the SELLER incurs any loss due to negligence or faults, the BUYER agrees to indemnify the incurred loss.

 

**AUTHORIZED AND COMPETENT COURT, APPLICABLE LAW:**

Any disputes arising from this agreement will be subject to Turkish Law. Antalya Courts and Execution Offices are authorized to resolve all disputes arising from the detailed tour program form and tour registration forms in this sales contract.

 

**CHANGE:**

The SELLER can change these rules when deemed necessary.

 

**CLAUSE:**

The BUYER is considered to have accepted all the conditions of this agreement when the purchase process is completed. If any provision of these 20 articles of the contract is found to be invalid or unenforceable, it will not affect the validity of the other provisions of the contract.

 

Please note that translations may not capture the full nuance and legal implications of the original text. If there are specific legal or contractual concerns, it is advisable to seek advice from a legal professional.

 

 

Proceed Booking